Vretabergs Gård AB

HemTjänsterHästarOmKontakt

Internt

 
 

P?Vretaberg har bedrivits jordbruk sedan urminnes tider. Sin nuvarande ägare fick gården 1883, och fram till år 2006 bedrevs mjölkproduktion i varierande och avslutningsvis ganska stor omfattning. Under hela tiden har gården fungerat, och fungerar alltjämt, som släktkitt för ättlingarna till 1883 års köpare. Sedan 1980 drivs gården i form av ett aktiebolag ägt av dessa ättlingar, och den dagliga driften ombesörjs av anställda i aktiebolaget.

Sedan hösten 2006 bedrivs spannmålsodling, dikouppfödning och entreprenadarbeten, och stallplatser hyrs ut.

Omfattande anläggningsarbeten pågår i skrivande stund härutöver nere vid Uttran, sjön i södra Botkyrka där Vretaberg är beläget, i regi av en samling flitiga bävrar.

Vretabergs Gård AB, 15297 Södertälje | ( 08-532 505 95 | * vretaberg.gard@telia.com

 
You are able to easily know the recent chanel replica information though you stay at your home and you can also chanel replica sale chat together with your overseas friends for a long time as you like without worrying the large cell phone chanel replica handbags bill. Moreover, the intriguing online games, the enrich TV set displays, chanel replica and various on the internet store are all can be found throughout the internet. Should chanel replica sale you be looking for a product, you may get a big quantity of info whenever you research chanel replica it on the web.